Ga naar content
Umbrie - Orvieto - kathedraal weerspiegeld in plas

Veelgestelde vragen

Reis garanties

Italmania vind het uiterst belangrijk dat je als klant met een gerust en vertrouwd gevoel en financiële zekerheid op reis kunt gaan. Heb je vragen over onze service of de garanties die we bieden, neem dan gerust contact met ons op,

VZR GARANT

Italmania bv is aangesloten bij Garantiefonds VZR Garant. VZR Garant staat er voor garant dat je het reeds betaalde deel van jouw reissom terug krijgt indien Italmania in financieel onvermogen komt. Dat kan voor vertrek zijn, maar ook tijdens de reis. Bovendien garandeert VZR Garant tijdens je verblijf je terugreis indien Italmania, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Italmania gebruik van de garantieregeling VZR Garant. Je kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling lees je op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Italmania niet worden verleend, kun je contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.

CALAMITEITENFONDS

Italmania is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: - (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

VVKR

Daarnaast is Italmania aangesloten bij VvKR, de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Via de VvKR bundelen we onze krachten van gespecialiseerde reisorganisaties en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

VERZEKERINGEN

Op reis wil je onbezorgd kunnen genieten. Echter kunnen er soms problemen zoals diefstal, ongevallen of ziekte zich voordoen. Of misschien gebeurt er iets waardoor je niet kunt vertrekken of dat je tijdens de reis terug naar huis moet. Om teleurstelling en financiële tegenvallers te voorkomen, is het daarom raadzaam een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Italmania helpt je graag om te zorgen dat je een goede dekking hebt die bij jouw situatie past. We werken daarvoor samen met de Europeesche Verzekeringen. De Europeesche Verzekeringen biedt met een vernieuwd pakket de beste verzekeringen voor reizigers. Voor meer informatie over dekkingen, premies en voorwaarden, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bekijk de algemene voorwaarden van Italmania.

Een moment alstublieft…